FOTOGRAFIJE UZ RECEPTE
Možeš dodati do 6 fotografija, a jednu od njih označi za naslovnu sliku recepta. Kada izabereš fotografiju, klikni na dugme DODAJ!
Svaka fotografija, koju dodaš, donosi ti 3 DODATNA BODA!
Ukoliko ne dodaš fotografije, u recept će automatski biti dodata simbolična slika.