Disgrafija i disleksija (Puna verzija)

Forum >> [Dete] >> Deca >> Zdravlje detetaPoruka


Anoniman -> Disgrafija i disleksija (31.3.2009 10:45:33)

ŠTO JE DISGRAFIJA?
Disgrafija je stabilna nesposobnost djeteta da svlada vještinu pisanja (prema pravopisnim načelima određenoga jezika), koja se očituje u mnogobrojnim, trajnim i tipičnim pogreškama. Teškoće, tj. pogreške, nisu povezane s neznanjem pravopisa, i trajno su zastupljene bez obzira na dovoljan stupanj intelektualnog i govornog razvoja, normalno stanje osjetila sluha i vida te redovito školovanje.

U velikom broju slučajeva disleksija i disgrafija su u djeteta istodobne, u jedinstvu. Ipak, u mnogim slučajevima specifične teškoće u pisanju postoje zasebno. Takvo dijete može imati teškoće u čitanju samo na početku školovanja, a ozbiljne teškoće u pisanju ostaju mnogo duže, kada je čitanje već svladano. Statistička istraživanja pokazuju da su poremećaji u pisanju u učenika 4., 5. i 6. razreda osnovne škole 2-3 puta češća pojava nego poremećaji u čitanju.


Disgrafija je, kao i disleksija, složeni sindrom, koji se ne ograničava na teškoće u ovladavanju pisanjem, već uključuje teškoće u formiranju raznih predintelektualnih funkcija i jezika. Kao i disleksija, disgrafija ima složenu psiho-neurološku osnovu. Međutim, u nastanku mnogih oblika disgrafije važnu ulogu imaju i jezične teškoće, tj. teškoće u ovladavanju određenim elementima jezičnog sustava. Zbog složenog isprepletanja neuropsiholoških i jezičnih čimbenika, disgrafija može poprimati veoma različite oblike.

Kao i u disleksiji, različiti oblici disgrafija nastaju zbog djelovanja skupa uzroka. Ipak, u svakom od oblika može se izdvojiti dominantni mehanizam i, s obzirom na to, vrsta tipičnih pogrešaka u pisanju.
Izvor: rr.hr
Anoniman -> RE: Disgrafija i disleksija (12.4.2009 18:32:21)

Evo i članak na ovu temu: Prepoznajte disleksiju i disgrafiju kod dece KLIK
vukosava -> RE: Disgrafija i disleksija (9.7.2011 3:01:55)

DISLEKSIJA
Disleksija predstavlja poremećaj koji se manifestuje teškoćama prilikom učenja čitanja, bez obzira na konveniconalne instrukcije, odgovarajuću inteligenciju, društveno-kulturne mogućnosti.
U razvojne disleksije spadaju:
a) Disleksija koja nastaje usled nezrelosti psihomotornog sistema
b) Disfazična disleksija koja se javlja kao posledica patološki nerazvijenog govorno-jezičkog sistema (razvojna disfazija). Smetnju predstavlja nedostatak nekih glasova, agramatizam, sužena leksika, semantika i sintaksa, odnosno opšta nezrelost za funkciju govora.
c) Disleksija nastala kao posledica povreda CNS - a ( s neurološkim znacima) i usled minimalne moždane disfunkcije (MMD), čak i u slučaju normalne govorno-jezičke razvijenosti.
SIMPTOMI (ili kako prepoznati) DISLEKSIJE
· premeštanje redosleda slova u reči (od-do, lasta-talas)
· zamenjivanje slova (b-d, m-n, beba-deda, bara-dara, moj-noj, mama-nana)
· izostavljanje slova (prozor-pozor, krava-kava)
· dodavanje slova (oblak-obalak, breskva-bereskva)
· nemogućnost:
- zapamćivanja slova
- dovođenja u vezu štampanog i pisanog slova
- poznavanja velikih slova
- tačne identifikacije slova sličnih po obliku
- povezivanja slova u kontinuirani niz
· odvojeno čitanje slovo po slovo
· česta zamena vokala unutar reči
· supstitucija konsonanata
· zastoji pred početak reči
· ponavljanje prvog slova jedanput ili više puta

· prekid višesložnih reči
· odvojeno čitanje reč po reč
· nepoštovanje ortografskih pravila (zarez, tačka)
· preskakanje redova
· pogrešno shvatanje teksta
· apsolutna nemogućnost razumevanja pročitane reči ili teksta
· nepravilna respiracija u toku čitanja, stalno prekidanje radi predaha
· neekonomisanje vazdušnom strujom prilikom čitanja dugih tekstova.

Kao mogući UZROCI disleksija navode se sledeći:
1) Primarni uzroci: nasledni faktor, traume.
2) Sekundarni uzroci: cerebralna disfunkcija, nedovoljno razvijena dominacija hemisfere, periferna organska i funkcionalna oštećenja, slabija fizička konstitucija deteta, pedagoška zapuštenost deteta.
3) Tercijarni uzroci: nedostaci u intelektualnom razvoju, opšte smetnje u razvoju govora, smetnje u percepciji položaja u prostoru, teškoće u percepciji položaja u prostoru, nesposobnost zadržavanja slike reči u pamćenju; ostali tercijarni uzroci: nesposobnost koncentracije, smetnje u motorici.
4) Ostali uzroci.
DISGRAFIJA
Pisanje predstavlja komunikaciju između autora i onoga kome je ono upućeno. To je kompleksan proces koji obuhvata mnogo pojedinačnih aspekata koji uključuju psihološke, neurološke, emocionalne, fiziološke i druge procese.
Za ovladavanje književnim jezikom neophodno je znati i primenjivati jezičke norme. Pismo napisano sa puno grešaka je nečitljivo. Učenici uporedo sa savladavanjem elemenata gramatike usvajaju i pravopisne norme u obimu predviđenom nastavnim programom. Teškoće pri pisanju koje se manifestuju nepravilnim rukopisom tj. poremećajem lineacije i grafomotornog čina dijagnostikuju se kao disgrafije i ne treba ih mešati sa disortografijom.
Disortografični rukopis ima iste oblike grešaka kao i disleksično čitanje. Disortografija podrazumeva otežano savladavanje pravilnog gramatičkog, sintaksičkog i uopšte jezički ispravnog pisma i pisanog teksta. Disgrafija je problem praksije, a disortografija problem gnozije.
Razvojna disgrafija spada u oblast nedograđenih preksičkih aktivnosti. Disgrafije su klasifikovane u 4 osnovne grupe: vizuelne, auditivne, jezičke i grafomotorne.
Vizuelne disgrafije nastaju usled izmenjene vizuelne percepcije i diskriminacije, poremećaja vizuelne memorije, prostorne orijentacije i suženog opsega vizuelne percepcije. Najčešći simptomi su nedovoljno uočavanje razlika između slova sličnih po obliku, zbog čega dolazi do njihove zamene. Poremećaje prostorne orijenatacije naročito srećemo kod dece kod koje nije uspostavljena dominacija jedne polovine tela.
Auditivne disgrafije nastaju usled nerazvijenog fonemskog sluha kada i pored normalnog fiziološkog prijema zvuka ne postoji auditivno diferenciranje fonema. Sposobnost auditivnog uočavanja razlika između akustički sličnih glasova uslov je za izgradnju jasne auditivne predstave tih glasova, pa ne raspolaže ni odgovarajućom auditivnom memorijom za njih. Auditivne disgrafije dolaze do izražaja u diktatu i u svim oblicima samostalnog pisanja.
Jezičke disgrafije u osnovi imaju patološki jezički razvoj i patološki nerazvijen govor. Sreću se obično kod učenika koji imaju razvojnu disfaziju. To su deca sa oskudnim rečnikom i izrazitim agramatizmom, čije poreklo nije dijalekatske prirode. U sličnu kategoriju spadaju i predškolska deca s proširenim artikulacionim smetanjama.
Grafomotorne disgrafije proističu iz nerazvijenih i nekoordiniranih grafomotornih pokreta ruke, koji dovode u pitanje sam rukopis kao takav, a ne njegovu sadržajnu i pravopisnu (ortografsku) stranu.

SIMPTOMI (ili kako prepoznati) DISGRAFIJE
Poremećaji vizuelne percepcije:
- loša vizuelna memorija
- pogrešno oblikovanje slova
- teškoće u zapamćivanju slova
- loša vizuelna diskriminacija
- nedovoljno uočavanje razlika između slova sličnih po obliku
- loša prostorna orijentacija
- izokretanje slova na suprotnu stranu, izokretanje gore-dole, pisanje s desna na levo.
Poremećaji auditivne percepcije
- loše auditivno pamćenje, nalazi se u osnivi disgrafija
- loša auditivna diskriminacija
- zamenjivanje slova sličnih po mestu artikulacije i po zvučnosti
- loša auditivna analiza i sinteza reči
- loša auditivna analiza reči u rečenici.
Poremećaji govorno-jezičke razvijenosti
- oskudan rečnik, agramatična rečenica, nepoštovanje pravopisnih pravila
- neizdiferencirana i/ili ukrštena lateralizovanost gornjih ekstremiteta i čula.
Poremećaji grafomotorike:

a) Disgrafičan rukopis je neuredan, loše postavljen u prostoru stranice na kojoj je izveden, bez jasno izvedenih margina. Tekst je često neuredan, redovi su ulomljeni, talasasti ili silaze koso, ne prateći očekivan horizontalni pravac. Reči su između sebe stisnute ili je prostor između njih neujednačen, čas je širi , čas je uži.
b) Druga grupa obeležja disgrafičnog rukopisa odnosi se na loše oblikovanje slova. Često se ispravljaju slova docrtavanjem delova, "retuširanjem''. Slova se ne nadovezuju nego se često nadodaju, sudaraju ili jedna iskaču iznad drugih. Neka su slova ''atrofična''.
v) Treću grupu obeležja disgrafičnosti čini nepoštovanje proporcija delova slova i oblikovanje slova u odnosu na tri zone u okviru kojih se rukopis postavlja. Ovlaš vođena lineacija je nekada ujednačena, pa je ceo rukopis tako postavljen da slova deluju nesigurno, tanka su, a nekada su u celini pisana krutom tvrdom lineacijom koja para podlogu.
Smatra se da ovaj poremećaj proizilazi iz nekog oblika biološke disfunkcije i u vezi je sa biološkim sazrevanjem. Sposobnost pisanja započinje kao lingvistički proces, a završava kao perceptualno-motorni. U razvojnoj hijerarhiji govora i jezika pisanje se razvija poslednje i može se naučiti jedino ako su sve prethodne funkcije i sposobnosti uspešno razvijene. Svaki zastoj u razvoju govora i jezika dovodi do teškoća u savladavanju veštine pisanja.

jorgovan -> RE: Disgrafija i disleksija (13.9.2011 23:22:02)

Interesuje me kome i gde se mogu obratiti za testiranje deteta, sumnjam da ima disleksiju?! Živimo u Subotici ali ako je potrebno, u mogućnosti smo otići gde god da treba. Dete je sada već 4-ti razred OŠ i mislim da je krajnje vreme da dobijemo odgovor zbog čega mora (barem) 10 puta više učiti od svojih vršnjaka za mnogo manje rezultate!!! Ako kojim slučajem nekoga interesuju pojedinosti, sve poteškoće što sam primetila ću pojasniti. 
Olga75 -> RE: Disgrafija i disleksija (29.9.2013 12:47:50)

IZVORNA PORUKA: Miloske

Ima li neko od roditelja ovde na forumu iskustva sa ovim sindromom,poremecajem?Moja osmogodisnja cerkica vec par godina pokazuje neke simptome,mada ja u pocetku nisam ni znala za disleksiju,vec kada sam se jadala svojoj prijateljici o frustracijama sa mojim predskolcem dobih savet da istrazim ovaj poremecaj.Videla sam neke slicnosti,i posto sam se informisala,shvatila sam da treba da promenim pristup detetu i da je pratim ubuduce,jer ipak je bilo jos jako rano za postavljanje dijagnoze posto su to mogle biti i samo pocetnicke poteskoce u ucenju.Medjutim,u prvom razredu broj simptoma se povecao,porazgovarah sa uciteljicom,ali ona kaze da ne vidi nista da je kod nje drugacije od drugih,hm,dobro.Zaboravih da pomenem da je i moj muz imao disleksiju kao mali,a genetika je cudo,jel da...pa su nam zato oci sirom otvorene po tom pitanju.Slucajno upoznamo pedijatra koja se bavi ovom temom sa jos par kolega(logopedom,psihologom) i ona nas pozove da uradimo test iako je ona mala i tek prvi razred,da bi eto bili malo blizi tome da znamo na cemu smo.Zakljucak je bio da ,jeste da ima simptoma ali posto je tako mala mozda su to samo opet te pocetnicke poteskoce,da ce ih savladati kao sto je i disgrafiju u predskolskom.Dobili smo savete kako da radimo kod kuce sa njom i da zamolimo skolskog logopeda da radi malo sa njom,ali zena nije htela ni da me saslusa do kraja,ma sve u svemu iskulirale su me i uciteljica i logoped.Sreca da sam je bila na porodiljskom bolovanju pa sam joj kuci pomagala oko stvari koje su "zapinjale".Ono sto me najvise nervira je to sto koliko shvatam iz cele price da u skoli ce obratiti paznju tek kad njoj osetno lose krene,pocne mnogo da zaostaje,a dotle je ona pod pritiskom tempa skolskog programa.Ma ja samo ne zelim da se ona slomi duhom ako dotle dodje,mislim na to zaostajanje u skoli,jer mnogo joj je stalo da sve odradi kako treba pa se sekira kad dobije losu ocenu je nije zavrsila kontrolni,a ono sto je postigla je bez greske.A opet tanka je linija izgleda izmedju disleksije i pocetnickih poteskoca sad u ovom uzrastu,u 2. razredu.Stalno se klackam u glavi sta ako nije nista od svega i da treba da je malo vise pritisnem,al ako jeste pritisak ce samo pogorsati.Psiholozi su u fazonu "ma,ne verujemo da je to disleksija",logoped u dz da jeste,skolski "videcemo u drugom razredu,posto u prvom nije sigurno bilo znakova(??)",a ja iskreno ne znam na cemu sam.Ne zelim da je tim dodatnim pomaganjem usporim u osamostaljivanju,ako nije disleksicna,jer moram da pocnem da radim,a pak ako jeste ne zelim ni da joj uskrati nasu pomoc i razumevanje.Uf..

Miloske -> RE: Disgrafija i disleksija (29.9.2013 21:00:31)

Ok,izvinjavam se zbog nepotrebnog otvaranja teme,i neupotrebljavanja pretrazivaca,pregledala sam "rucno" djacki deo jer sam smatrala da posto je to poremecaj,a ne bolest i jos vezan za ucenje da ce biti tamo.Informacija o disleksiji ima dosta na internetu i to nije sta sam trazila na ovom forumu vec nekog ko je sad u slicnoj situaciji ili je bio, prosao kroz ovo:utvrdjivane dijagnoze(i u kom uzrastu),ko je prvi primetio,gde je dete testirano i od strane koga,saradnja sa skolom,razumevanje okoline,kako je dete emotivno to dozivljavalo,...i takve stvari
lesica RR -> RE: Disgrafija i disleksija (29.9.2013 21:23:24)

Draga Miloske, imamo i temu Pitajte logopeda
Stranica: [1]