cookie-img

Stranica koristi kolačiće

U cilju pružanja boljeg korisničkog iskustva, analize online upotrebe, sistema oglašavanja i funkcionalnosti. Nastavkom korišćenja smatra se da se slažete sa korišćenjem kolačića u navedene svrhe.

Vežbe za pravilan izgovor glasova

Mališani ponekada govore nerazgovetno. Koliko god nam to bilo simpatično, ukoliko se taj način izgovaranja glasova nastavlja, trebalo bi da posetimo logopeda, jer je problem sa govorom u direktnoj vezi s motorikom.

Vežbe za pravilan izgovor glasova

Što se problem ranije prepozna, brže će biti rešen

– Nepravilan izgovor glasova, tačnije dislalija, negativno se odražava na dečje vaspitanje, izaziva negativne osobine i loše navike, jer je takvo dete zbog svog govornog nedostatka često izloženo ismevanju, što izaziva vređanje ponosa i ličnosti. Ovaj poremećaj se u usmenom govoru često prenosi i u pisanju i čitanju – objašnjava Nataša Čabarkapa, logoped iz Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora.

 
Prepoznajte nepravilnosti

Možete posumnjati da vaše dete ima nepravilan izgovor glasova ili dislaliju ako: Ne izgovara neke glasove (stručno omisija); zamenjuje nerazvijen glas glasom koji već postoji (npr. umesto R izgovara J – supstitucija); glas se prepoznaje, ali manje ili više odstupa od normalnog kvaliteta glasa (distorzija). Najčešći tipovi distorzije su različite vrste šuškanja, među kojima je najčešći međuzubni sigmatizam. Poremećaj trajanja glasa i poremećaj zvučnosti takođe spadaju u vidove distorzije.

 
Pregledi

Pre nego što se pristupi korekciji glasova, neophodno je da se izvrše određeni testovi koji će pokazati uzrok, vrstu i stepen odstupanja u artikulaciji glasova i preciznost pokreta organa koji učestvuju u izgovoru glasova. Takođe je važno pregledom steći uvid u strukturu artikulacionih organa, zatim proveriti sluh, utvrditi stanje auditivne pažnje i auditivne diskriminacije. Pregled, dijagnostiku i testiranje vašeg deteta radi logoped. Kada se utvrdi vrsta i stepen poremećaja izgovora, počinje se s logopedskim radom na njegovoj korekciji.

 
Ne izgovara pravilno glasove s, z, c

Karakteristika ovih glasova je da su zubni, što znači da zubi najčešće učestvuju u njihovom formiranju. Pri njihovom izgovoru usne su razvučene u osmeh, vrh jezika je iza donjih zuba. Ako dete ima neke defekte zuba, vilice i nepca, potrebna je intervencija specijaliste lekara (stomatologa). Ako je to sve u redu, pristupa se učenju izgovara ovih glasova.
 

Vežbe koje roditelj vežba kod kuće su reči i rečenice sa zastupljenim glasom koji se radi. U početku to su kombinacije vokala SA, SO, SE, SI, SU, zatim se vežbaju reči koje sadrže ove kombinacije vokala. Takav postupak je i kod glasova Z i C jer je položaj artikulacionog aparata isti.

 
Ne izgovara pravilno glas L

Problem: Ako na primer dete izgovara UK umesto LUK, ako njegovo izgovaranje ima unjkav prizvuk ili je njegova zamena nekim drugim glasovima: J (jav umesto lav), V (vampa umesto lampa), N (nos umesto loz), D (dim umesto lim).
Fizički razlozi: Uzroci nepravilnog izgovora L mogu biti suviše kratka podjezična resica koja smeta podizanju prednjeg dela jezika, rascep nepca, slabo razvijena motorika govornih organa, nedovoljno razvijen fonemski sluh, loša govorna navika kada dete usmerava vazduh sredinom umesto bokovima jezika ili kada izbacuje ili ga ne podiže ili kada se ovaj glas formira pokretanjem donje vilice nadole i u stranu.


Ako vaš mališan ne izgovara lepo slovo L, možete za početak da počnete postupno sa izgovorom glasova LA, LE, LI, LO, LU pa kada ih dete savlada, mogu da se uvedu reči kao što su: “lipa”, “lopta” , „lepo”, „lutka”...

 
Ne izgovara pravilno glas R

Glas R spada među najsloženije glasove našeg jezika. To se dobrim delom objašnjava što se kod neke dece najkasnije pojavljuje u govoru, a i da ga mnogi mališani izgovaraju teško i nepravilno.

Mališani uglavnom zamene ovoj glas drugima, pa tako umesto slova R izgovaraju L, pa dobijamo luka umesto ruka, J – jiba umesto riba, U – uame umesto rame.
Kao i u prethodnim slučajevima i kod slova R, postoji čitav niz reči i rečenica čijom vežbom izgovor slova može da se ispravi. Kod kuće sa detetom možete da vežbate izgovaranje glasova TR, DR, kada se to usvoje idete na MR ili BR ili reči kao što je “tri”, “drag”, “drvo”...

Osim reči postoji još niz vežbi koje se rade sa logopedom da bi se ispravio izgovor.

Kada kod logopeda

Ako ste primetili nepravilan izgovor nekih od glasova kod svoga deteta, obavezno se obratite logopedu jer ako se na vreme ne otkloni nedostatak, vaše dete će imati problem u pisanju i čitanju tih glasova kad krene u školu.

 

dr.sc Nataša Čabarkapa

Izvor: Blic.rs

news-img

Održana 3. po redu Prolećna Alpen Akademija u Mećavniku

Održavanje treće po redu Prolećne Alpen Akademije predstavlja potvrdu njenog značaja i kontinuiranog rasta.

favorite-img

Oglasna poruka

Poslednji tekstovi

article-img

Poslednje teme sa foruma

message-img